ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ

1 / 3

Συμμετοχή

Η συµµετοχή όλων των τµηµάτων στις παραστάσεις αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εκπαίδευσης των µαθητών µας. Οι γονείς έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν παρουσιάσεις µε την εξέλιξη και την πρόοδο των παιδιών τους µέσα από τα «ανοιχτά µαθήµατα» που γίνονται στις αίθουσες διδασκαλίας σε τακτικά χρονικά διαστήµατα σ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Επιπλέον, οι Σχολές μας διοργανώνουν επιμορφωτικές επισκέψεις,φιλαννθρωπικές εκδηλώσεις καθώς και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τους μαθητές αλλά και τους γονείς.