Κλασσικο Μπαλέτο11

Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ | Αλίκη Διαμαντή 9
ΧΩΡΟΙ07
3 Σεπτεμβρίου 2015
Κλασσικο Μπαλέτο12
4 Σεπτεμβρίου 2015

Κλασσικο Μπαλέτο11