Ρυθμική Αγωγή

Κλασσικό Μπαλέτο
19 Δεκεμβρίου 2014
Σύγχρονο
30 Αυγούστου 2015

Ρυθμική Αγωγή

  • Αυτοσχεδιασμός και ρυθμικό παιχνίδι για παιδιά ηλικίας 3 εως 5 ετών.
  • Προπαρασκευαστικά τμήματα μπαλέτου για παιδιά ηλικίας 6 εως 8 ετών.

Δηλώστε Συμμετοχή

Καθηγήτρια:

ΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΝΙΚΗ ΠΑΟΥΡΗ